האתגרים ב-2019

הקבוצות מוזמנות לפתח יוזמות בהתאם לרשימת האתגרים:

אביזרי בטיחות וביטחון

ניטור וויסות רגשות ותחושות

פיתוח יכולות מוטוריות

משפחה, קהילה ושילוב חברתי

חינוך ולמידה

טיפול ומוסדות

היבטים חוקתיים ובירוקרטיים

לימודים.png
משפחה קהילה שילוב.png
יכולות מוטוריות.png
חושים.png
בטיחות.png
חוקתי.png

ניטור וויסות רגשות ותחושות

הקושי: ויסות חושים ורגשות

המטרה: פיתוח אביזרים או אפליקציות להבנת מצבים, הפחתת הצפה והרגעה

דוגמאות וכיוונים:

 • צמידים חכמים

 • אפליקציות המאפשרות הרגעה מהירה

 • מוצרים דיגיטליים או מוחשיים שיאפשרו הבנה עצמית של הסיטואציה והרגעה

אביזרי בטיחות וביטחון

הקושי: חוסר בהבנת סכנות וצורך בהגנה 

המטרה: פיתוח מוצרים להתמודדות עם אתגרי שמירה על ביטחון ובטיחות

דוגמאות וכיוונים:

 • אביזרים לבטיחות ברכב

 • התמודדות עם מצבי חירום

 • מניעת התפרצות וריצה לשטחים מסוכנים

 • איתור האדם

 
 

פיתוח יכולות מוטוריות

הקושי: קושי בתנועה במרחב, בהפעלת מכשירים, בכתיבה ועוד בשל קשיים מוטוריים

המטרה: פיתוח ושיפור היכולות המוטוריות לצד פיתוח פתרונות לקשיים מוטוריים

דוגמאות וכיוונים:

 • תכניות למידה לפיתוח יכולות מוטוריות

 • מוצרים מוחשיים או פיסיים לשיפור יכולות מוטוריות

 • פיתוח תוכנות ו/או אביזרים תומכים שיתנו מענה לקשיים מוטוריים

 

משפחה, קהילה ושילוב חברתי

הקושי: קושי בקשר עם המעגלים הסובבים: הורים, מורים, שכנים, קבוצת השווים ועוד

המטרה: שיפור השילוב בקהילה ומתן מענה לחוסר הידע בנושא אוטיזם

דוגמאות וכיוונים:

 • פיתוח מיזמים חברתיים קהילתיים 

 • פרויקטים דיגיטליים

 • משחקים חברתיים

 

חינוך ולמידה

הקושי: לימוד כישורים חברתיים, התאמות במערכי הלימוד, הכשרת צוותים חינוכיים

המטרה: מתן מענה לקשיים חינוכיים, הכשרת צוותי חינוך, פיתוח מערכי שיעור

דוגמאות וכיוונים:

 • פיתוח מערכי שיעור, אמצעי עזר חינוכיים ומשחקי למידה

 • זיהוי מחוות פנים וגוף

 • פיתוח מודעות לגוף

 

טיפול ומוסדות

הקושי: הכשרת הצוותים בחלק מהמוסדות לקויה, ואף יש פגיעה בחוסים

המטרה: שיפור פתרונות המגורים בקהילה ובמוסדות תוך שמירה על כבוד המטופל

דוגמאות וכיוונים:

 • מציאת חלופות בקהילה לאשפוז 

 • שיפור הכשרת הצוותים המטפלים

 • מניעת פגיעה בחוסים ושיפור הביטחון האישי

 • מתן כלים לזיהוי סימני מצוקה

 

מידע והיבטים חוקיים ובירורקטיים

הקושי: נדרש עדכון ותוספות לחוקים ותקנות, לצד הפחתת הבירוקרטיה והנגשת המידע אודות הזכויות המוגדרות בחוק

המטרה: טיפול בהיבט החוקתי והבירוקרטי הקשור במיצוי זכויות תוך שמירה על אבטחת מידע ושמירה על פרטיות

דוגמאות וכיוונים:

 • פיתוח פתרונות להנגשת מידע

 • יצירת הצעות חוק וטיפול ברגולציה

 • טיפול בנושאים של מיצוי זכויות 

 
 • Facebook
 • LinkedIn
 • YouTube