top of page

בעלי תפקידים

יזם ראש צוות - אחראי להביא את הרעיון, להיות נוכח בתהליך בהאקתון ובשלבי ההמשך ,לנהל את הצוות (אפשר במשותף) ולהוביל את המיזם לאורך כל הדרך עד למימושו ולהשקעה

יזם משתתף - להיות חלק מצוות, לשתף פעולה עם ראש הצוות וכלל הצוות במהלך האקתון ועד למימושו

מנטור - אחראי על מספר צוותים ותפקידו להביא את הצוות לארוע החצי גמר והגמר עם התוצרים המיטביים. הוא מתווך בין היזמים למומחים ועוקב אחרי ההתקדמות של הצוות

מומחה - נותן תשובות בתחום התמחותו לצוותים שפונים אליו. זמין במועדים שנקבעו לכלל שותפי האקתון

צוות מארגן - מנהלים את כלל הפעילות של האקתון, יש תפקידים צפסיפיים כמו אחריות על תחום מסוים ויש זמינות כללית לאתגרים שעולים מהשטח

שופט חצי הגמר - מדרגים את כלל המיזמים שהגישו סרטונים לשיפוט. נדרשת מומחיות שאותה הם תורמים לחכמת ההמונים. נדרשת זמינות של 3 שעות ב6.12

שופט הגמר - מדרגים את המיזמים שהגיעו לגמר. נדרשת מומחיות שאותה הם תורמים לחכמת ההמונים. נדרשת זמינו של 2 שעות ב6.12

יזם ותיק - ראשי להציג את המיזם שלו במתחם המיזמים המפואר ולגייס שותפים ומשקיעים

bottom of page