2019 - האקוטיזם 1.0  - 50 קבוצות, 11 מיזמים זוכים

צוותי עבודה בהאקוטיזם 1.0
צוותי עבודה בהאקוטיזם 1.0

צוותי עבודה בהאקוטיזם 1.0 ספטמבר 2019

יובל המבולבל בהאקוטיזם 1.0
יובל המבולבל בהאקוטיזם 1.0

יובל המבולבל חותם על אמנת האקוטיזם - ספטמבר 2019

ארוע הכנה האקוטיזם
ארוע הכנה האקוטיזם

אבי תמיר צוות המיזם

צוותי עבודה בהאקוטיזם 1.0
צוותי עבודה בהאקוטיזם 1.0

צוותי עבודה בהאקוטיזם 1.0 ספטמבר 2019

1/19

I'M AN ORIGINAL CATCHPHRASE