לפרטים נוספים על האקוטיזם ניתן לפנות לרימון טובין 
054-4975339  |  rimontubin@gmail.com