תרומה למיזם האקוטיזם

תרומתכם משנה חייכם 

כספי התרומות ישמשו למימון יוזמות האקוטיזם הנבחרות