הקריטריונים לשיפוט המיזמים

Artboard 18 copy 7 - Copy.png
Artboard 18 copy 8.png

 

אימפקט

עד כמה המיזם מחולל שינוי? מתחרים אפשריים? מה קיים היום בשוק? האם בוצע חקר ישימות? מה המודל הכלכלי? כיצד הפתרון משתלב במארג קיים - ובאקוסיסטם? 

כאן אנחנו בוחנים על אילו אנשים ישפיע המיזם במעגל הראשון וביתר המעגלים. 

יש להתייחס למאפיינים של: השפעה רחבה על קהלים שונים, התייחסות לגיוון תרבותי, שפתי, גיאוגרפי.

וכמו כן, יש להתייחס לשחקנים נוספים בעלי השפעה מכרעת – גופי ממשל, אמצעי תקשורת, ציבור, ארגונים וכד'.

ישימות

עד כמה המיזם פרקטי? מהו זמן ביצוע אפשרי, כיצד תימדד הצלחת המיזם? האם יש יכולת לשכפל ולהרחיב לעוד קהלים?   

כאן אנחנו בוחנים את מידת ההיתכנות הרגולטורית (רגולציה), היתכנות טכנולוגית (האם הטכנולוגיה קיימת או עתידית), היתכנות חברתית ( האם מותאם לקהל היעד), היתכנות יישומית (האם יש גורם שותף או קהל יעד קונקרטי להטמעה והפעלה של המיזם) והיתכנות כלכלית (מודל עסקי בר קיימא). 

חדשנות

עד כמה הרעיון חדשני? יש להתעלם לגמרי ממסיחים רגשיים. יש המון חלומות, מעטים מסוגלים לממש.

מיזם צריך לערער על מצב קיים, להיות בעל יכולות שיווק ולא איזוטרי. 

כאן תיבחן מידת החדשנות הטכנולוגית והשימוש בטכנולוגיה מתקדמת בין אם במסגרת חדשנות אינטר דיסיפלינרית (המשלבת עולמות תוכן שונים), מענה לצורך שטרם קיבל מענה, ובין אם בפיתוח או שדרוג מוצר או שירות חדש שיוצר ערך משמעותי.   

 

 

הצוות

עד כמה מה חברי הצוות מסוגלים לייצר את השינוי?

יש להתייחס למסוגלות של הצוות לגייס כסף, יש להתייחס למסוגלות של הצוות לממש את החלום שלו לאורך זמן, והניסיון הצוותי הרלוונטי.

כאן נבחן עד כמה הצוות אוטונומי, את ההרכב (מולטי דיסיפלינארי, או מגוון חברתית), המחויבות למיזם והנכונות להמשיך לפתח אותו, ואת הפרזנטציה (מקצועית).

המענה/המוצר/הפתרון

עד כמה המענה נותן ערך לאוכלוסיה רחבה?

יש להתייחס למידת התרומה של המיזם לכמה שיותר אנשים בטווח זמן סביר.

 

 

                                                                                                                            

Artboard 18 copy 9.png
Artboard 18 copy 10.png
Artboard 18 copy 11.png
Artboard 18 copy 12.png
Artboard 18 copy 13.png