top of page
Female Soccer Players

קריטריונים לשיפוט

התאמה למטרות ההאקתון

פיתוח פתרונות אשר נותנים מענה לאתגרים של אנשים על הספקטרום

פיתוח פתרונות אשר נותנים מענה לאחת או יותר מהאתגרים : ביטחון ובטיחות, ניטור וויסות רגשות ותחושות, פיתוח יכולות מוטוריות, משפחה-קהילה-שילוב חברתי, חינוך ולמידה, טיפול ומוסדות, היבטים חוקיים וביורוקרטיים

זיהוי צרכים אותנטיים של אנשים על הספקטרום

חדשנות

פיתוח פתרון חדש שאינו קיים בשוק

שימוש בטכנולוגיה/שיטה/כוח אדם/ מוסד באופן חדשני

איתור קהל יעד חדש הנוגע לאנשים על הספקטרום

הצגה של היתרון היחסי בחדשנות הפתרון על פתרונות דומים קיימים

התכנות

זיהוי של צורך מהותי שיגרום לקהל היעד להשתמש בפתרון וגם לשלם עליו

הצגת מודל עסקי בר קיימא

סקלאביליות - יכולת לגדול ולהתייעל בהתאם לגודל

הצגת נתונים המעידים על קהל יעד רחב מספיק שיצדיק פיתוח של מוצר חדש

הצגת יתרונות משמעותיים של הפתרון הזה שיגרום לקהל היעד לצרוך אותו

הצגת מודל הכניסה לשוק תוך התגברות על חסמים פסיכולוגיים, תרבותיים וחוקיים

אימפקט

הצגת קהלי יעד רחבים ככל האפשר, כולל יכולת עבודה בינלאומית

הסבר כיצד הפתרון יגרום להטבה איכותית משמעותית בקרב קהל היעד

הצגת פתרון שניתן לשכפלו בקלות למספר רב של משתמשים

הצגת פתרון פשוט שמאפשר זמן הטמעה קצר ככל הניתן בקרב הלקוחות

צוות

 

הצגת חברי צוות מגוונים אשר מתאימים בכישוריהם ובניסיונם לפיתוח הפתרון

הצגת תוכנית פיתוח קונקרטית שבה שותפים כלל היזמים

חברי הצוות מגויסים ורתומים להמשך אינטנסיבי של עבודת פיתוח ביום שאחרי ההאקוטיזם

חברי הצוות מסוגלים להוביל את פיתוח המיזם לכדי ביצוע

מסלולי האתגר

חינוך - EdTech

פתרונות שמשלבים חינוך ולמידה (כולל מסלול מיוחד של כיתת העתיד-כיתה אופפת)

עיר חכמה - Smart city

פתרונות לעיר חכמה שמשלבים מענה לאוטיזם

בית חכם- Smart House

פתרונות לבית חכם שמשלבים מענה לאוטיזם

רפואה - Healthtech

פתרונות רפואיים שמשלבים מענה לאוטיזם

תעסוקה - Employ Tech

פתרונות לעולם התעסוקה שמשלבים אנשים עם מוגבלויות

תחבורה

פתרונות לאתגרי תחבורה לאנשים עם אוטיזם ובני משפחותיהם

מסלול מותאם אישית - Personalized

דברים שלא חשבנו עליהם ויש בהם ערך

לא טכנולוגי -Not technological

הזדמנות למיזמים שאינם טכנולוגיים לקבל את הכלים של החדשנות והיזמות וגם לקבל חשיפה.

מיזמים ממשיכים - Continuing ventures

הזדמנות להשתלב במיזמים קיימים ולחזק אותם. היזמים הוותיקים מקבלים חשיפה.

bottom of page