top of page
האקוטיזם שואף לסייע לקהילת האוטיסטים העולמית עי פיתוח פתרונות טכנולוגיים חדשניים לילדים ומ

פרויקט ההתרמה 'אחד בשביל עשר' יוזנק ב 5/10 והאקוטיזם איתו!

קובי גטניו, יזם פרויקטים קהילתיים, מרתוניסט ואיש ברזל ותיק, שגייס מעל מיליון ₪ לטובת הקהילה. לאחרונה הקים את פרויקט 'אחד בשביל עשר', שהנה תחרות איש ברזל עצמאית בפארק הירקון,

למטרת גיוס תרומות והעלאת מודעות של 10 עמותות.

התרגשנו מאד לקבל מקובי הודעה, שהאקוטיזם ישתתפו בפרויקט.

bottom of page