top of page

המיזמים שלנו

לטובת האנשים עם אוטיזם ובני משפחותיהם בישראל ובעולם יש לנו מגוון מיזמים בתחומי הרווחה, בריאות, חינוך, תעסוקה, עיר חכמה, פנאי ועוד.

פתרונות חינוך ולמידה

פתרונות לעולם הרפואה

Laboratory

מציאות מדומה, מציאות רבודה ואביזרים לבישים

Wearing VR Headset

פתרונות המשלבים שימוש מתקדם בנתונים

Image by Carlos Muza

פתרונות לעולם התעסוקה

Job Candidate

המיזם החודשי

2023

אפריל
bottom of page